Technologie SOLARIS

Exkluzivní a inteligentní technologie

Již v době Římské říše byl znám příznivý účinek sálavého tepla. Dnes nám podobný komfort zaručuje hlavně příjemné teplo z hoření dřeva.
Sluneční záření se projevuje elektromagnetickými vlnami různé délky. Ty se dělí na UV záření, viditelné světlo a infračervené záření.
Skleněné sálavé radiátory Solaris® vyzařují infračervené záření na středních (IRB) a dlouhých vlnách (IRC).

Inteligentní technologie

Radiátory jsou vybaveny sklem OHDS (Optimal Heating Distribution System): 5 zón, které postupně optimálně uvolňují teplo, dokud nevznikne homogenní teplota. Princip, který nás dělá odlišnými…

Solaris® se skládá ze dvou propojených desek z velmi pevného bezpečnostního skla:

  • Deska skla OHDS se po připojení k elektřině ohřeje a předává teplo druhé desce zajišťující zářením rovnoměrnou distribuci tepla.
  • Druhá deska ze smaltovaného bezpečnostního skla, je rovněž dekoračním prvkem radiátorů Solaris® s velkým výběrem možných barev. Tyto dvě desky podporují záření a akumulaci tepla. Sklo o hmotnosti cca 40 kg (v závislosti na modelu) šíří jemné teplo ještě dlouho po přerušení napájení.

5 topných zónSkleněné radiátory Solaris princip rozložení teplot

  1. Ohřevné sklo OHDS má 5 topných zón rozmístěných směrem odspodu nahoru.
  2. Každá zóna se sama reguluje nezávisle na ostatních s ohledem na přirozené proudění tepla. To znamená, že potřebný výkon bude větší v dolní části desky než v horní části.
  3. Tato konstrukce zajišťuje dosažení rovnoměrné teploty po celé ploše radiátoru, šíření stálého a příjemného tepla, a to vše při optimalizaci výkonu za pomoci rovnoměrného záření při nízkých teplotách.

 

Princip Solaris® a jeho výhody

 

Sálavé radiátory Solaris princip vyzařování tepla do okolí

A – Topení na principu záření s technologií OHDS.

Homogenní teplota od podlahy po strop – rozdíl cca 1 stupeň

B – Běžné topení

Cirkulace teplého a vysušeného vzduchu. Významný rozdíl teploty mezi podlahou a stropem – rozdíl až 6 stupňů.

 

Stále něco navíc

  • Jednotná teplota místnosti

Velká část tepla se rozptýlí a zdi, stropy, podlahy a nábytek mají stejnou teplotu jako vzduch v místnosti. Vzduch se nedostává do pohybu, což zabraňuje nežádoucímu rozvrstvení teplot a proudění prachu.

  • Nepřehřívání

Teplota v místnosti může být nižší o 2 – 3°C, a to při zachování stejného komfortu jako při klasickém vytápění. To vytváří významnou úsporu energií. Skleněné radiátory Solaris® všemi svými výhodami poskytují méně suchý vzduch a zlepšují kvalitu dýchání.

  • Snadné a inteligentní ovládání

Solaris® lze jednoduše nastavit do režimu „komfort“, „úspora“ nebo „zima“. Systém rádiového ovládání (volitelný) umožňuje regulování více radiátorů najednou. Ten může být doplněn programátorem „Chrono“, který umožňuje nastavování teploty nezávisle na sobě ve 4 zónách obydlí.

  • Ochrana a preciznost

Zvláštní péče byla věnována sondě termostatu. Její umístění a její ochrana před zdrojem tepla zabezpečují velmi vysokou přesnost měření. Skleněné radiátory jsou rovněž vybaveny tepelným štítem, který zabraňuje záření do zdi, a tím i ztrátám energie.

Infra sálavé panely Solaris